. .

Informacje o projekcie

01.02.2012 15:20 Wiek: 8 yrs

Edukacja Kulturalna we francusko-niemieckiej perspektywie porównawczej. Sympozjum naukowe

03.11.2011 - 05.11.2011

Niemiecko-francuskie kolegium naukowe zostało powołane z myślą o regularnym organizowaniu sympozjów naukowych. Długoterminowymi zadaniami kolegium są: przeprowadzanie niemiecko-francuskich badań naukowych zajmujących się Edukacją Kulturalną, opublikowanie wyników tych badań oraz ich praktyczne zastosowanie w dyskusjach publicznych i dotyczących polityki kulturalnej. Podczas sympozjum w 2011 r. niemieccy i francuscy kulturoznawcy, socjolodzy i politolodzy dokonali systematycznego porównania obszaru Edukacji Kulturalnej w Niemczech i we Francji. Ukazała się dokumentacja, która w przyszłych spotkaniach będzie służyła jako tekst bazowy.

Ppodczas pierwszego spotkania roboczego, ustalono główne założenia niemiecko-francuskiego kompendium o upowszechnianiu kultury i sztuki, które ma zawierać opisy oraz analizy struktur Edukacji Kulturalnej w obu krajach.

Partnerzy: Instytut Polityki Kulturalnej Uniwerytetu Hildesheim, Observatoire des politiques culturelles Grenoble, Ministère de la Culture et de la Communication (MCC), DFJW (udział niepotwierdzony)

 

Osoba kontaktowa: Julia Effinger

Dalsze zdjęcia w galerii fotografii