. .

Informacje o projekcie

26.03.2013 16:36 Wiek: 8 yrs

Otwarcie wystawy
Nowe dzieła Markusa Keibela

26.04.2013

Od 2004 r. Markus Keibel poświęca swoje prace kwestii wolności. W cyklu wystaw prezentowanych w różnych instytucjach i miastach, np. w Borusan Sanat Galerisi w Stambule, Stowarzyszeniu na rzecz Sztuki w Pforzheim oraz Instytucie Goethego w Izmirze próbuje z pomocą opracowanych przez siebie pytań badać indywidualne i kulturowe podobieństwa i różnice w podejściu do tematu wolności w Europie.

 

- Czy sztuka jest czymś więcej niż tylko ideą?
- Czy wolność można praktykować jedynie w życiu, nie w myślach?
- Czy przemiana jest istotą wolności?
- Z jakich wolności rezygnujecie Państwo na rzecz bezpieczeństwa?
- Czy własna wolność oznacza też wolność drugiego?
- Czy wolność i niepewność wzajemnie się warunkują?
- W jaki sposób wolność może stać się powszechna?
- Czy samotność jest obliczem wolności?
- Czy myśli są wolne?
- Wolny/-a? Po co?

Od 26 kwietnia 2013 r. w Fundacji Genshagen prezentowane będą nowe dzieła Markusa Keibela na temat wolności. Również w nich artysta zajmuje si ę wynikami sondaży, które przeprowadzał wcześniej w różnych krajach. Zapraszamy serdecznie na wernisaż 26 kwietnia 2013 r. o godz. 18.00.

 

Kontakt: Alice Lorch


Pliki:
 Keibel bio (604 kB)
 Konzept Ausstellung Genshagen Markus Keibel (428 kB)
 Einladung Markus Keibel (77 kB)