. .

Informacje o projekcie

03.12.2012 17:20 Wiek: 8 yrs

Międzypokoleniowy Salon Muzyczny

12.2013 - 00:00

Płaszczyzna tematyczna "Sztuka i praktyka artystyczna".

Cykl ten rozpoczęty w 2009 roku, będzie kontynuowany także w 2013 roku. Punktem wyjściowym tego projektu było stwierdzenie, iż upowszechnianie kultury i sztuki nie powinno ograniczać się do dzieci, młodzieży i młodych dorosłych.

Fundacja Genshagen organizuje rokrocznie międzypokoleniowy salon muzyczny, w którym udział biorą przede wszystkim seniorzy, ale także dzieci, młodzież i ich rodziny z Genshagen, Ludwigsfelde, Poczdamu i Berlina.

Fundacja Genshagen opracowała format, który aktywnie angażuje starsze pokolenie w projekty edukacji artystycznej i kulturalnej. Doświadczeni muzycy grają w pałacu Genshagen koncerty i prezentują, jako osoby upowszechniające sztukę, wycinek swojej pracy. Przy tej okazji dla publiczności namacalne stają się tradycje kulturalne trzech krajów Trójkąta Weimarskiego.