. .

Informacje o projekcie

26.07.2011 16:10 Wiek: 9 yrs

Posiedzenie Rady BKJ (Federalne Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej Młodzieży) d/s podręcznika Edukacji Kulturalnej

28.01.2011 00:00 - 29.01.2011 19:00

Federalne Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej Młodzieży zaplanowało we współpracy z Uniwersytetem Hildesheim oraz innymi podmiotami Edukacji Kulturalnej w Niemczech, wydanie podręcznika Edukacji Kulturalnej. Fundacja Genshagen sprawowała w projekcie funkcję doradczą: Fundację w poszerzonej Radzie ds. Podręcznika reprezentowała Christel Hartmann-Fritsch. Pierwsze spotkanie Rady z zaangażowanymi w projekt naukowcami odbyło się w styczniu 2011 w Genshagen.

„Podręcznik „Edukacja Kulturalna“ jako pierwszy podejął próbę przedstawienia złożoności zagadnienia w świetle aktualnego dyskursu naukowego, uwzględniając jednocześnie stan rozwoju metod i struktur wykorzystywanych w praktyce.” (Cytat z wniosku Federalnego Stowarzyszenia Edukacji Kulturalnej Młodzieży). Podręcznik ukazał się w jesieni 2012 roku.

Partnerzy: Uniwersytet Hildesheim, Federalne Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej Młodzieży

Osoby kontaktowe: Christel Hartmann-Fritsch, Sophie Boitel