. .

Informacje o projekcie

12.11.2019 12:58 Wiek: 243 days

UTOPIAS – Europa, Młodzież, Sztuka: Podsumowujące spotkanie projektu „Na granicach przyszłości“

12.11.2019 - 13.11.2019

Foto: ©Stiftung Genshagen | René Arnold

Foto: ©Stiftung Genshagen | René Arnold

Foto: ©Stiftung Genshagen | René Arnold

Foto: ©Stiftung Genshagen | René Arnold

Foto: ©Stiftung Genshagen | René Arnold

UTOPIAS - Europa, Młodzież, Sztuka

Wydarzenie podsumowujące projekt "Na granicach przyszłości".

09.-13.11.2019 r.

Wydarzenie "UTOPIAS - Europa, Młodzież, Sztuka" stanowiło podsumowanie wieloletniego cyklu europejskiego "Na granicach przyszłości". Od 2016 roku projekt poświęcony był w ujęciu praktycznym i teoretycznym wyzwaniom i wizjom przyszłości współistnienia w Europie z perspektywy przedstawicieli kultury, artystów, badaczy oraz młodego pokolenia. Oprócz instytucji partnerskiej Observatoire des politiqus culturelles z Francji, w projekcie aktywnie uczestniczyli partnerzy z Włoch, Polski i Bułgarii.

"UTOPIAS - Europa, Młodzież, Sztuka" został podzielony na trzy formaty :

- W dniach 9-12 listopada pod artystycznym kierunkiem berlińskiej choreograf Be van Vark i włoskiej reżyser Micaela Casalboni odbyło się w Genshagen drugie w ramach cyklu spotkanie "Laboratorium Nomadic UTOPIAS": 22 młodych dorosłych z pięciu krajów europejskich przygotowało i zaadaptowało do warunków prezentacji w Pałacu Genshagen spektakl teatralny "UTOPIAS", opracowany w Bolonii w ITC Teatro di San Lazzaro na temat wspólnego życia w Europie.

- 12 listopada o godz. 17.00 spektakl "UTOPIAS" zaprezentowany został publiczności w Pałacu Genshagen a następnie omówiony.

- 13 listopada do południa odbyło się europejskie spotkanie ekspertów edukacji kulturalnej z obszaru badań i praktyki, którzy dyskutowali na temat partycypacji, transformacji oraz społecznego wymiaru i oddziaływania edukacji kulturalnej i sztuk performatywnych.

Cel, jakim było zainicjowanie dialogu pomiędzy różnymi pokoleniami oraz pomiędzy przedstawicielami nauki oraz praktykami został osiągnięty.

Partnerzy: Observatoire des politiques culturelles, Francja, Compagnia del Teatro dell'Argine, Włochy, International Elias Canetti Society, Bułgaria.

Wsparcie: Pełnomocnik Rządu Federalnego ds. kultury i mediów (BKM), Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych (BMBF), francuskie Ministerstwo Kultury, Allianz Kulturstiftung, Fondation Hippocrène, Niemiecko-Francuska Współpraca Młodzieży (DFJW), Haut Conseil culturel franco-allemand (HCCFA) / Deutsch-französischer Kulturrat (Niemiecko-Francuska Rada ds. Kultury), DFKR.

Kontakt: Julia Effinger