. .

Informacje o projekcie

11.10.2016 13:36 Wiek: 5 yrs

Pogawędki Pałacowe: »Upowszechnianie kultury i sztuki w Europie«

Pogawędki Pałacowe są cyklicznym spotkaniem organizowanym przez Fundację Genshagen umożliwiającym wymianę poglądów z ekspertami na temat upowszechniania kultury i sztuki. Ich celem jest wzbogacenie programu Działu Upowszechnianie Kultury i Sztuki w Europie nonkonformistycznymi refleksjami i przekazanie nowych impulsów.

W centrum uwagi znajdują się tematy interdyscyplinarne i społeczne, które rozpatrywane są pod kątem ich istotności dla upowszechniania kultury i sztuki. W 2017 r. Pogawędki Pałacowe koncentrować się będą na priorytetach działania zespołu tworzącego Dział Upowszechnianie Kultury i Sztuki w Europie, które przedstawione zostaną podczas spotkania, a następnie omówione w formie salonu dyskusyjnego z udziałem zaproszonych gości.

Wstęp za okazaniem zaproszenia.

Instytucja finansująca: Pełnomocnik Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów (BKM) - Referat K34

Kontakt: Linda Weichlein