. .

Informacje o projekcie

03.12.2012 16:21 Wiek: 8 yrs

„Bunt im Bund” (przyp.: gra słów, tłum. dosłowne: „Federacja na kolorowo“) - laboratorium pytań
Cykl szkoleń w formie "bezcelowego towarzystwa" („zwecklose Gesellschaft”)*

10.2013 - 00:00

Zakres tematyczna "Fokus Polityka Kulturalna i Nauka"

Wiodący pracownicy trzech instytucji finansowanych ze środków publicznych (Fundacja Genshagen, Bundesakademie Wolfenbüttel i Kulturkontakte Austria) udadzą się na dwa dni w wirtualne miejsce, nazwijmy je "laboratorium pytań". Tam wymienią się informacjami na temat zagadnień, które związane są z ich indywidualnymi i bardzo specyficznymi profilami. Wspólnie postawią pytania, które rodzą się w instytucjach zajmujących się Edukacją Kulturalną i postarają się znaleźć na nie odpowiedzi.

Po raz pierwszy stanie się to w 2013 roku w Wolfenbüttel lub Genshagen, a następnie na przemian raz w roku. Program na 2013 rok opracowany i zaproponowany zostanie wspólnie przez trzech dyrektorów tych instytucji. Każdy uczestnik "bezcelowego towarzystwa" jest ekspertem we własnej dziedzinie. Warunkiem udziału jest umiejętność słuchania, otwartość na poglądy innych i osobiste zaangażowanie.

* Informacje na temat formuły „zwecklose Gesellschaft”: naukowiec Friedlieb Ferdinand Runge organizował takie „bezcelowe towarzystwa” w miejscach, w których żył, kochał i pracował. Z dużym powodzeniem.

Partnerzy: Bundesakademie für kulturelle Weiterbildung Wolfenbüttel, GmbH „Kulturkontakte Austria“

Kontakt: Christel Hartmann-Fritsch