. .

Informacje o projekcie

12.11.2019 12:58 Wiek: -8 hrs

„Na granicach przyszłości” – Europejska konferencja o spójności, przemianach społecznych i podziałach

12.11.2019 - 13.11.2019

Foto: ©Stiftung Genshagen

W europejskim cyklu imprez organizowanych pod nazwą "Na granicach przyszłości" poszukuje się odpowiedzi na aktualne wyzwania oraz podejmuje się konfrontację z wizjami przyszłego współistnienia w Europie z perspektywy osób działających w kulturze, artystów i młodych pokoleń - teoretycznie i w ramach praktyki artystycznej. Cykl realizowany jest pod niemiecko-francuskim kierownictwem Fundacji Genshagen i Observatoire des politiques culturelles (Obserwatorium ds. Polityki Kulturalnej) z Grenoble, a partnerzy z Polski, Włoch, Bułgarii i Maroka biorą w nim czynny udział.

W dniach od 12 do 13 listopada 2019 roku w Fundacji Genshagen przeprowadzone zostanie europejskie seminarium na temat spójności, przemian społecznych i podziałów, w którym wezmą udział przedstawicielki i przedstawiciele z obszarów kultury, edukacji i pracy z młodzieżą oraz z uniwersytetów i z administacji. Spotkanie to rozpocznie się prezentacją wyników "Laboratorium Nomadycznego" (artystyczny międzynarodowy projekt młodzieżowy poruszający tematy społeczne), które odbędzie się wcześniej u włoskiego partnera projektu w Teatro dell'Argine w Bolonii w dniach 29 września - 6 października 2019 i poświęcone będzie zagadnieniu UTOPIA.

Partnerzy: Observatoire des politiques culturelles (Grenoble), Compagnia del Teatro dell'Argine (Bolonia), Międzynarodowe Towarzystwo im. Eliasa Canettiego (Ruse)

Instytucje finansujące: Pełnomocnik Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów, Francuskie Ministerstwo Kultury, Fundacja Allianz na rzecz Kultury, Fondation Hippocrène, Niemiecko-Francuska Współpraca Młodzieży

Kontakt: Julia Effinger