. .

Informacje o projekcie

03.02.2015 15:29 Wiek: 6 yrs

Willkommen, bienvenue, welcome, bienvenida, witamy… – who is the BRAIN behind this?

29.01.2015 - 30.01.2015

Projekt współpracy z Ministerstwem Nauki, Badań i Kultury Landu Brandenburgii

Edukacja Kulturalna jest również edukacją międzykulturową. Wraz z kształtowaniem się przemian demograficznych zachęca się obywateli społeczeństwa przyjmującego do otwarcia się na inne kultury, aby zwiększyć atrakcyjność Niemiec dla wykwalifikowanych pracowników i siły roboczej z całego świata. Tym pilotażowym spotkaniem Fundacja Genshagen rozpoczyna potencjalny, nowy cykl programowy, który może połączyć kulturę otwierania się na osoby przybywające z innych kręgów kulturowych z szeroko pojętym konsensusem społecznym.

Krajowi gospodarze (przedstawiciele uniwersytetów i szkół wyższych z Brandenburgii) oraz ich międzynarodowi goście (pracownicy naukowo-badawczy uczestniczący w programie stypendialnym BRAIN, „Brandenburg Research Academy and International Network“) wspólnie z doświadczonymi przedstawicielami szkół wyższych/ instytutów z innych krajów związkowych zastanawiali się nad pytaniem, jaka wiedza kulturowa i jaka pomoc praktyczna potrzebne są do stworzenia optymalnych warunków pracy i współżycia w społeczeństwie. Przybyłym do Niemiec młodym naukowcom chodziło o wiedzę polityczną, społeczną i kulturową o Niemczech oraz o poznanie krajobrazu naukowego tego kraju. Celem spotkania było zapewnienie naukowcom, którzy w ciągu najbliższych dwóch lat będą w Niemczech, w tym w Brandenburgii, żyć, pracować i nauczać, skutecznego i efektywnego wsparcia. Pobyt w Genshagen, który stanowił początek dwuletniego pobytu w Niemczech, mógł wytyczyć odpowiedni kierunek działania. Stypendyści, którzy wykazali szczególne zainteresowanie obszarami działalności Fundacji Genshagen zostali zaproszeni do udziału w wydarzeniach organizowanych przez Fundację w roli ekspertów.

Partnerzy: Ministerstwo Nauki, Badań i Kultury Brandenburgii

Wsparcie: Ministerstwo Nauki, Badań i Kultury Brandenburgii; Pełnomocnik Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów – Departament K34

Kontakt: Noémie Kaufman