. .

Informacje o projekcie

30.01.2012 11:29 Wiek: 9 yrs

Sztuka przekazu – przekaz sztuki. Platforma muzeów. Konferencja ekspercka

13.10.2010 - 15.10.2010

Niniejsza konferencja była kontynuacją inauguracyjnego przedsięwzięcia „Przekaz sztuki – sztuka przekazu” z 9 czerwca 2009 roku. Kwestie wówczas poruszone były zgłębiane w ramach mniejszych projektów, np. debat eksperckich, gdzie połączona została wiedza teoretyczna z praktyką. We współpracy z wybranymi muzeami z Polski, Francji, Niemiec, Izraela, Turcji, Chorwacji i innych krajów europejskich zaprezentowane zostały innowacyjne sposoby pozyskiwania nowych grup docelowych. Przedstawiciele muzeów, organizatorzy wystaw, kuratorzy, historycy sztuki spotkali się z artystami i animatorami kultury, aby dyskutować o spornych zagadnieniach upowszechniania kultury i sztuki, kryteriach jakości, długotrwałym działaniu oraz sieciowaniu i kooperacji w Niemczech i Europie.

Partnerzy: Federalny Związek Muzeów dla Dzieci i Młodzieży, Niemiecki Związek Muzeów, Fundacja Pruskiego Dziedzictwa Kultury, Muzeum Żydowskie w Berlinie, Niemieckie Muzeum Higieny, Louvre, Centre Pompidou, Pałac Królewski w Warszawie, Federalna Centrala Kształcenia Politycznego

Osoby kontaktowe: Christel Hartmann-Fritsch

Dalsze zdjęcia w galerii fotografii