. .

Informacje o projekcie

15.03.2012 15:58 Wiek: 9 yrs

Edukacja Kulturalna w Europie – czy edukacja dorosłych traktowana jest po macoszemu? Konferencja polsko-niemiecka na temat Edukacji Kulturalnej w zakresie kształcenia dorosłych

27.02.2012 - 28.02.2012

Sympozjum było wspólnym przedsięwzięciem Zakładu Oświaty Dorosłych/ Dokształcania przy Katedrze Andragogiki na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie i Fundacji Genshagen.

Zamysłem sympozjum było zaoferowanie przedstawicielom nauki, instytucji kulturalnych oraz animatorom i praktykom działań artystyczno-kulturalnych wspólnego forum dyskusyjnego, podczas którego mieli możliwość zaprezentowania oraz wymiany wiedzy i doświadczeń a także zidentyfikowania punktów stycznych.

Uczestnicy sympozjum zaprezentowali, przeanalizowali i przedyskutowali najróżniejsze aspekty Edukacji Kulturalnej w zakresie kształcenia dorosłych w obu krajach i przedstawili najważniejsze pozycje naukowe oraz przykłady dobrych praktyk ze swych krajów i obszarów, w których pracują.

Podczas sympozjum skonfrontowane zostały ze sobą wyniki badań instytucji naukowych w danych krajach z doświadczeniem oraz aktualnym kierunkiem rozwoju innowacyjnego zastosowania Edukacji Kulturalnej. Zadania wytyczone przedstawicielom nauki oraz szczególna rola Fundacji Genshagen stanowiły dobry punkt wyjścia do zajęcia się tematyką Edukacji Kulturalnej dla dorosłych – tematem, któremu zarówno w Republice Federalnej Niemiec, Polsce jak i w całej Europie wciąż jeszcze poświęca się zbyt mało uwagi.

Partnerzy: Zakład Oświaty Dorosłych/ Dokształcania przy Katedrze Andragogiki na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie

Osoby kontaktowe: Christel Hartmann-Fritsch, Magdalena Nizioł

Dalsze zdjęcia w galerii fotografii

Kształcenie dorosłych