. .

Informacje o projekcie

15.01.2016 14:58 Wiek: 5 yrs

„Wzloty i zanurzenia”

27.06.2016 - 29.06.2016

Kierownictwo trzech wspieranych z budżetów publicznych placówek (Fundacja Genshagen, Akademia Federalna w Wolfenbüttel, KulturKontakt Austria) nawiązało ścisłą i długofalową współpracę, którą zamierza rozbudowywać w następnych latach. Jej celem jest wzajemne, pełne zaufania doradztwo w codziennej pracy, współpraca w kontekście europejskim i wspólne szkolenia dotyczące różnych kwestii odnoszących się do Edukacji Kulturalnej. W 2016 roku strony uczestniczące kontynuowały realizowane dotychczas szkolenia w kolejnym już, trzecim miejscu. Temat szkolenia, Transformacja, zaprowadził grupę do Wrocławia – Europejskiej Stolicy Kultury 2016.

OP ENHEIM

Powstająca obecnie Fundacja OP ENHEIM będzie miała swoją siedzibę w naznaczonym historią domu żydowskiej rodziny Oppenheim. Dom położony w bezpośrednim sąsiedztwie Rynku, na Placu Solnym 4 był w czasie II wojny światowej jednym ze świadków tragicznej historii wrocławskich Żydów. Po zakończeniu renowacji ma on służyć historii miasta i kulturze.

www.openheim.org

Centrum im. Willego Brandta

Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willego Brandta prowadzi badania na różnych obszarach i poświęca swoją uwagę stosunkom polsko-niemieckim w zjednoczonej Europie.

http://www.wbz.uni.wroc.pl/

"Brave Festival"

„Brave Festival – przeciw wypędzeniom z Kultury“ zaprasza od 2005 roku do Wrocławia przedstawicieli kultur i tradycji narażonych na wymieranie. Festiwal zwraca się do zbiorowości znajdujących się w trudnych społecznych, religijnych i politycznych warunkach, których egzystencja jest zagrożona a kultura zanika.

www.bravefestival.pl 

Fundacja Jutropera

Fundacja Jutropera przeprowadza projekty operowe i teatralne z osobami wykluczonymi i profesjonalnymi artystami. Do udziału w powstawaniu i wystawieniu spektakli zapraszane są osoby starsze, dzieci z domów dziecka, migranci i przedstawiciele różnych grup wykluczonych. W roku 2016 Fundacja pracuje w ramach ESK i jest aktywna również na arenie międzynarodowej.

www.znaniecki.net

Kolejna edycja projektu „Wzloty i zanurzenia” planowana jest w 2017 roku.

 

Partner: Bundesakademie für Kulturelle Bildung Wolfenbüttel, KulturKontakt Austria

Kontakt: Christel Hartmann-Fritsch, Magdalena Nizioł