. .

Informacje o projekcie

21.05.2019 14:18 Wiek: 2 yrs

KIWit-School: talenty dla kultury i sztuki

08.03.2019 - 10.03.2019

Foto: © Anna Rozkosny

Foto: © Anna Rozkosny

Foto: © Anna Rozkosny

Foto: © Anna Rozkosny

Foto: © Anna Rozkosny

Program podnoszenia kwalifikacji na rzecz zwiększania równości szans w planowaniu kariery zawodowej w dziedzinie kultury

Wydarzenie KIWit-School odbyło się po raz pierwszy w Fundacji Genshagen od 8 do 10 marca 2019 r. Trzydniowy program podnoszenia kwalifikacji miał na celu wsparcie przede wszystkim młodych ludzi zainteresowanych kulturą i sztuką (zarówno z przeszłością emigracyjną, jak i bez przeszłości emigracyjnej), pochodzących ze środowisk mniej uprzywilejowanych pod względem społecznym i ekonomicznym, w przygotowaniu ich do zawodowej drogi kształcenia.

Powodem stworzenia programu było spostrzeżenie, że instytucje kultury, które podczas obsadzania nowych stanowisk chciałyby wspierać różnorodność kulturową pracowników, otrzymują mało podań o pracę spełniających oczekiwane warunki. Przyczyną takiego stanu jest m. in. to, że szczególnie młodzi ludzie ze zmarginalizowanymi perspektywami muszą pokonać wiele barier natury społecznej, finansowej i kulturowej, aby uzyskać przyjęcie na uczelnie wyższe o profilu artystycznym, muzycznym lub teatralnym oraz na kierunki studiów takie jak kulturoznawstwo lub zarządzanie kulturą. Stąd na poziomie szkół wyższych jest zbyt mało studentów reprezentujących odmienność kulturową, co w rezultacie prowadzi do braku wykwalifikowanych kadr.

30 młodych ludzi ubiegało się o udział w KIWit-School. Wszyscy otrzymali konkretne narzędzia i istotne informacje umożliwiające im przygotowanie się do egzaminów wstępnych na wyższe uczelnie. Przeprowadzone warsztaty praktyczne, dostosowane do potrzeb uczestników, obejmowały między innymi trening ubiegania się o przyjęcie, oferty z zakresu praktyki estetycznej, pogłębianie soft skills i wzmacnianie pewności siebie. Ponadto młodzi ludzie mogli skorzystać z networkingu, przeanalizować gotowe wzorce i uzyskać informacje o możliwościach finansowania studiów.

30 uczestników z całych Niemiec przybyło do Genshagen. Przez trzy dni pałac zapewnił im "przestrzeń chronioną", w której mogli prezentować i rozwijać swoje talenty. Ich różnorodne tła kulturowe i zainteresowania wzbogaciły odbywające się spotkania. Niezależnie od tego, czy z rodzinną przeszłością emigracyjną, czy bez takiej przeszłości, czy na uchodźctwie, czy u siebie w kraju, czy z małego, czy z dużego miasta, czy z liceum, czy z innej szkoły średniej - wszystkich łączyło wspólne przeżycie: fascynacja kulturą i sztuką.

Kontakt: Angelika Eder

Wsparcia udzieliła: