. .

Informacje o projekcie

04.08.2020 10:18 Wiek: 7 days

Polsko-francusko-niemiecki program rezydencyjny „Rezydencja tandemowa” w Pałacu Genshagen

04.08.2020 - 14.08.2020

Foto: © Stiftung Genshagen | René Arnold

W dnaich 4 - 14 sierpnia 2020 roku odbędzie się trójstronna rezydencja tandemowa. Cieszymy się, że pomimo pandemii koronawirusa przez dziesięć dni gośćmi w Pałacu Genshagen będą trzy tandemy składające się z autorów i tłumaczy.

Zaproszeni goście:

  • Autorka Bianka Rolando i tłumaczka Isabelle Macor (polsko-francuski Tandem)
  • Autorka Małgorzata Sikorska-Miszczuk i tłumacz Andreas Volk (polsko-niemiecki Tandem)
  • Autorka Katharina Mevissen i tłumaczka Barbara Bruks (niemiecko-polski Tandem)

Informacje ogólne

Program rezydencji tandemowej oferuje autorkom i autorom i tłumaczkom i tłumaczom z Polski, Francji i Niemiec reprezentującym różne gatunki literatury (proza, poezja, dramat, eseistyka, publicystyka, literatura dziecięca i młodzieżowa itp.) dziesięciodniowy pobyt w Pałacu Genshagen pod Berlinem. Program skierowany jest do trzech tandemów autor i tłumacz (w sumie sześć osób) z trzech krajów Trójkąta Weimarskiego, którzy pracują razem lub chcą zainicjować nowe projekty tłumaczeniowe i wspólnie jako tandem ubiegają się o pobyt w Pałacu Genshagen. Stypendium ma charakter roboczy. Autorzy i tłumacze z Niemiec, Francji i Polski mieszkają i pracują w Genshagen.

Konkretne cele robocze programu rezydencyjnego dla tandemów autor i tłumacz:

  • tworzenie przestrzeni do wspólnej i indywidualnej pracy nad tekstami i tłumaczeniami
  • umożliwianie intensywnego i pogłębioneo procesu pracy
  • omawianie bieżących projektów i/lub planowanie i przygotowywanie przyszłych projektów
  • stworzenie przestrzeni dla wzajemnego (lepszego) osobistego poznania się
  • umożliwianie wymiany na temat literatury i tłumaczeń

Cele programu rezydencyjnego w oparciu o założenia i trójstronne ukierunkowanie Fundacji Genshagen
W ramach trójstronnej rezydencji tandemowej Fundacja Genshagen pragnie wspierać i kształtować europejską współpracę transgraniczną zgodnie z własnymi założeniami i w duchu formatu Trójkąta Weimarskiego. Poza wymianą informacji na temat konkretnych projektów na poziomie roboczym oraz trwających i przyszłych projektów, Fundacja pragnie dać uczestnikom z Niemiec, Francji i Polski możliwość spotkań ponad granicami, tak aby stypendyści mieli sposobność nawiązania kontaktu z literaturą krajów sąsiednich i zwiększali wzajemne zainteresowanie krajobrazem literackim krajów sąsiednich. W dłuższej perspektywie Fundacja Genshagen chciałaby dzięki temu projektowi przyczynić się do podniesienia wiedzy o literaturze krajów sąsiednich i do promowania sztuki przekładu poprzez dialog.

Fundacja Genshagen
Profil : http://www.stiftung-genshagen.de/pl/fundacja/profil.html

Instytucje Partnerskie we Francji i w Polsce

Partnerami Fundacji w programie rezydencyjnym są:
we Francji
ATLAS – Association pour la promotion de la traduction littéraire www.atlas-citl.org, który administruje Collège International des Traducteurs littéraires (CITL) w Arles
oraz
w Polsce
Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu/Wojnowicach www.kew.org.pl
i Willa Deciusza w Krakowie villa.org.pl/villa/

Dalsze informacje
Charlotte Stolz: Tel: 0049 3378 80 59 59
Magdalena Nizioł: Tel: 0049 3378 80 59 49
Stiftung Genshagen
Am Schloss 1
14974 Genshagen
Deutschland
Partnerzy: Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Villa Decius, ATLAS – Association pour la promotion de la traduction littéraire, który administruje Collège International des Traducteurs littéraires (CITL) w Arles,

Instytucje finansujące: Pełnomocnik Rządu Federalnego ds. Kultury Mediów i Kraj Związkowy Brandenburgia, Fondation Jan Michalski pour l’ecriture et la litterature

Kontakt: Charlotte Stolz, Magdalena Nizioł