. .

Informacje o projekcie

15.03.2012 16:43 Wiek: 8 yrs

Platforma Edukacji Kulturalnej: Platforma muzea kultury codziennej. Muzeum otwarte – antropologia codzienności

07.05.2012 - 12.05.2012

Projekt „Muzeum otwarte” przeprowadzony został w kooperacji z Federalną Akademią Wolfenbüttel w dniach od 7 do 12 maja 2012 w ramach formatu ‚Platforma Edukacji Kulturalnej’ pod tytułem ”Platforma muzea kultury codziennej. Muzeum otwarte – antropologia codzienności”. Podstawą koncepcji i celem projektu było rozwijanie nowoczesnych metod Edukacji Kulturalnej. ‚Muzeum jako instytucja w sposób aktywny włącza się w procesy i kierunki rozwoju społeczeństwa, podejmując tym samym wyzwania społeczne.

Program skierowany był zarówno do pracowników muzeów, pedagogów i kuratorów muzealnych, którzy wzięli udział w warsztatach jak i do szerszego kręgu ekspertów z instytucji wspieranych przez Pełnomocnika Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów (Beauftragter für Kultur und Medien - BKM) i objął dwie połączone ze sobą części. W pierwszej części uczestnicy z Polski i Niemiec, którzy brali udział w warsztatach odbywających się w muzeach kultury codziennej (Centrum Dokumentacji Kultury Codziennej NRD w Eisenhüttenstadt, Muzeum Neukölln i Archiwum Niemieckiego Związku Twórczego (Werkbund) – Muzeum Rzeczy w Berlinie) oraz w Fundacji Genshagen, zajęli się ww. zagadnieniami i związanymi z nimi wyzwaniami dla teorii i praktyki. Dyskutowali nowe koncepcje i formułowali propozycje. Drugą, istotną część programu stanowiło sympozjum eksperckie. Podczas sympozjum zaprezentowane zostały publiczności z dziedziny pracy muzealnej i innym ekspertom wyniki i doświadczenia z pracy warsztatowej uczestników programu. W szczegółowych dyskusjach i podsumowaniach weryfikowano wyniki i możliwość zastosowania na poziomie federalnym wypracowanych propozycji.

Warsztaty i sympozjum jako dwie integralne części programu „Platforma muzea kultury codziennej. Muzeum otwarte – antropologia codzienności” dały solidne podstawy do rozwoju współpracy. Projekt przyczynił się też do ugruntowania ‚Platformy’ jako stałego formatu Fundacji Genshagen.

Partnerzy: Federalna Akademia Edukacji Kulturalnej Wolfenbüttel oraz Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki (MCKiS)

Osoba kontaktowa: Magdalena Nizioł

Dalsze zdjęcia w galerii fotografii