. .

Informacje o projekcie

19.06.2015 13:30 Wiek: 5 yrs

Platforma Edukacji Kulturalnej: "Globalny transfer Edukacji Kulturalnej – perspektywa europejska"

17.11.2015 - 18.11.2015

We współpracy z Fundacją Genshagen Akademia Remscheid organizuje w Fundacji Genshagen pełniącej rolę „Platformy Edukacji Kulturalnej“ spotkanie ekspertów krajowych i międzynarodowych, które będzie poświęcone aktualnym tendencjom i aktualnej wiedzy z zakresu Edukacji Kulturalnej w Europie. Spotkanie w 2015 roku jest przewidziane jako spotkanie inaugurujące cykl spotkań ekspertów, które mają odbywać się w kolejnych latach i poruszać aktualne tematy. Celem tych spotkań jest zapoznanie ekspertów z aktualnymi tendencjami i aktualną wiedzą z zakresu działalności badawczej i praktyki na poziomie międzynarodowym.

Fundacja Genshagen nawiązała europejskie partnerstwa w obszarze Edukacji Kulturalnej. Kierownictwo Akademii Remscheid od dawna jest aktywnym członkiem międzynarodowej sieci badawczej UNESCO „International Network for Research in Arts Education – INRAE“. Oprócz tego Akademia Remscheid planuje stworzyć od przyszłego roku wspólnie z UNESCO „European Network of Observatories in the Field of Arts and Cultural Education“. Przy wsparciu Fundacji Genshagen Akademia Remscheid zamierza stworzyć tego rodzaju obserwatorium w Niemczech i połączyć je w ramach sieci z innymi obserwatoriami w Europie, aby nadać pęd obecnemu międzynarodowemu – a w szczególności europejskiemu – dyskursowi badawczemu. Dwudniowe spotkanie ekspertów w Fundacji Genshagen umożliwi transfer wiedzy. W ramach spotkania omówione zostaną w szerszym europejskim kontekście ważne dla Niemiec tendencje pojawiające się w obszarze Edukacji Kulturalnej, a jednocześnie powstanie przestrzeń umożliwiająca wymianę informacji między ekspertami z Niemiec i innych krajów europejskich.

Zakres tematyczny: Fokus Polityka Kulturalna i Nauka

Partnerzy: Norymberski Uniwersytet Fryderyka Aleksandra w Erlangen, Katedra UNESCO Edukacja Kulturalna, Akademia Remscheid, Observatoire des politiques culturelles

Wsparcie: Pełnomocnik Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów – Departament K16

Kontakt: Julia Effinger, Sophie Boitel