. .

Informacje o projekcie

03.12.2012 16:45 Wiek: 8 yrs

Cykl programów z okazji 50-lecia Traktatu Elizejskiego „Edukacja kulturalna i artystyczna w ramach Trójkąta Weimarskiego“ Konferencja niemiecko-francusko-polska

13.10.2013 - 15.10.2013

Płaszczyzna tematyczna "Forum Edukacji Kulturalnej".

 

W trakcie konferencji rozpatrywano temat Trójkąta Weimarskiego z perspektywy osób zajmujących się edukacją w dziedzinie kultury i sztuki. Biorąc pod uwagę aktualność towarzyszącą idei Trójkąta Weimarskiego w trójstronnej wymianie kulturalnej młodzieży między Niemcami, Polską i Francją, uczestnicy konferencji dyskutowali o tym, jak Trójkąt Weimarski może przyczynić się do wzmocnienia potencjału Edukacji Kulturalnej w Europie. Po wprowadzeniu w specyficzne dla każdego z krajów struktury i podstawy Edukacji Kulturalnej uczestnicy zastanawiali się w grupach nad tym, w jaki sposób poprzez wymianę młodzieży i wymianę kulturalną za pośrednictwem środków i języka sztuki może być stworzona lub pobudzona narracja europejska, która ma dla przyszłości Europy kluczowe znaczenie.

Konferencja została zorganizowana we współpracy z JugendKulturService International Federalnego Stowarzyszenia Kulturalnego Kształcenia Młodzieży (BKJ) i skierowana do osób upowszechniających kulturę, pedagogów kultury, artystów, przedstawicieli instytucji kulturalnych i zarządzających kulturą. Językami konferencji był niemiecki, francuski i polski. Impreza odbyła się dzięki wsparciu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży oraz Niemiecko-Francuskiej Współpracy Młodzieży i Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

 

Partnerzy: Federalne Stowarzyszenie Kulturalnego Kształcenia Młodzieży (BKJ)

Kontakt: Konstanty Szydłowski