. .

Informacje o projekcie

16.03.2012 15:49 Wiek: 8 yrs

Salon muzyczny - Cykl imprez międzypokoleniowych

13.12.2012

Prowadzony od 2009 roku cykl był kontynuowany także w 2012 roku.

Punktem inicjacyjnym projektu jest konstatacja, że upowszechnianie kultury i sztuki nie powinno się ograniczać wyłącznie do dzieci, młodzieży i młodych dorosłych.

Fundacja Genshagen ponownie organizowała międzypokoleniowy salon muzyczny, na który zaprosił przede wszystkim seniorów z Genshagen i Ludwigsfelde.

Fundacja opracowała format inspirujący do projektów edukacji artystycznej i kulturalnej starsze pokolenie. W pałacu zagrajli doświadczeni muzycy, dając wgląd w swą pracę popularyzacyjną, a słuchacze mogli poznać tradycje artystyczne krajów Trójkąta Weimarskiego.

Osoba kontaktowa: Susanne Schmieder