. .

Informacje o projekcie

16.03.2012 15:24 Wiek: 9 yrs

Spotkanie założycielskie Sieci Edukacja Kulturalna i Integracja

Z okazji czwartego szczytu integracyjnego, który odbył się 3 listopada 2010 roku, kanclerz Angela Merkel zleciła przygotowanie Planu Akcyjnego Integracji, który dyskutowany był w drugiej połowie roku na posiedzeniu rządu.

Celem Planu jest zdefiniowanie konkretnych i w miarę możliwości wykonalnych celów dotyczących integracji zawartych w Narodowym Planie Integracji.

W maju 2011 roku w Genshagen odbyło się pierwsze Forum Dialogu „Kultura”, poświęcone wdrożeniu tych przedsięwzięć w projekty Edukacji Kulturalnej oraz w integrację kulturalną.

Przedstawiciele świata polityki, instytucji kulturalnych, stowarzyszeń i związków żywo dyskutowali na ten temat podczas Forum Dialogu „Kultura”, wymieniając opinie na temat prowadzonej przez siebie działalności i innowacyjnych formatów projektów. Ich celem jest lepsze wykorzystanie Narodowego Planu Integracji.

Osoba kontaktowa: Sophie Boitel