. .

Informacje o projekcie

25.10.2018 00:00 Wiek: 2 yrs

Edukacja Kulturalna na obszarach wiejskich

25.10.2018 - 27.10.2018

Foto: © Stiftung Genshagen | René Arnold

Foto: © Stiftung Genshagen | René Arnold

Transformacje, takie jak zmiany demograficzne, globalizacja i cyfryzacja, oddziałują we wszystkich przestrzeniach społecznych, ich wpływ jest często szczególnie widoczny poza centrami miejskimi. W ostatnich latach temat obszarów wiejskich stał się również przedmiotem wzmożonego zainteresowania podczas debat i programów kulturalnych. Organizując konferencję "Pola działania na prowincji ¬ wpływ sztuki współczesnej i Edukacji Kulturalnej na obszary wiejskie", Fundacja Genshagen wniosła swój wkład w tę sferę działań, przyjmując perspektywę osób działających w dziedzinie kultury.

W dniach od 25 do 27 października 2018 roku około 100 artystów i osób zaangażowanych w sprawy kultury wraz z projektami z obszarów wiejskich całego terenu Niemiec spotkało się w Fundacji Genshagen. W ciągu trzech dni podjęto tematy partycypacji młodzieży, pustostanów, przemian w dobie cyfryzacji, różnorodności kulturowej, mobilności, zrównoważonego rozwoju i zaangażowania ponadpokoleniowego w formie referatów, przykładów z praktyki i prezentacji artystycznych. Dyskutowano o wyzwaniach stojących przed działalnością kulturalną na obszarach wiejskich, artykułowano potrzeby animatorów kultury i wspólnie poszukiwano możliwości rozwiązań zaistniałych problemów. Dzięki konferencji twórcy kultury zostali w większym stopniu dostrzeżeni, zainicjowano ogólnoniemiecką wymianę i sieć kontaktów.

Partner: Platforma Edukacji Kulturalnej Brandenburgii

Instytucje finansujące: Pełnomocnik Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów, Federalna Centrala ds. Edukacji Politycznej

Kontakt: Julia Effinger