. .

Informacje o projekcie

03.12.2012 11:19 Wiek: 8 yrs

Polsko-niemieckie sympozjum
Edukacja Kulturalna w Polsce i w Niemczech

12.03.2013 - 13.03.2013

©Karl Ermert

Płaszczyzna tematyczna "Fokus Polityka Kulturalna i Nauka".

Podczas polsko-niemieckiego sympozjum „Edukacja Kulturalna w Polsce i w Niemczech” odpowiedzialni za nią decydenci, naukowcy i praktycy przedstawiali i omawiali struktury Edukacji Kulturalnej w obu krajach. Dyskusje toczyły się wokół takich tematów jak: status Edukacji Kulturalnej, analiza istniejących warunków, porównanie systemów i wskazanie ich deficytów oraz omówienie potrzeb. Celem tej niemiecko-polskiej inicjatywy było stworzenie osobom odpowiedzialnym za Edukację Kulturalną w obu krajach forum dla dyskusji i wymiany poglądów. Istotne było wzajemne poznanie i umożliwienie kontaktów pomiędzy polskimi i niemieckimi instytucjami odpowiedzialnymi za Edukację Kulturalną. W szerszej perspektywie zainicjowana i kontynuowana może być wymiana pomiędzy przedstawicielami świata polityki i nauki oraz artystami i praktykami Edukacji Kulturalnej z obydwu krajów.

 

Partnerzy: Deutsch-Polnisches Jugendwerk

Kontakt: Magdalena Niziol