. .

Informacje o projekcie

03.12.2012 16:07 Wiek: 8 yrs

Cykl programów z okazji 50-lecia Traktatu Elizejskiego
Program rezydencji dla pisarzy w ramach literackiej nagrody im. Franza Hessela / Wieczory literackie laureatów

22.10.2013 - 31.10.2013

Płaszczyzna tematyczna "Sztuka i praktyka artystyczna".

Fundacja Genshagen wraz z Villa Gillet, renomowanym instytutem literackim z Lyonu przyznaje rokrocznie niemiecko-francuską nagrodę literacką im. Franza Hessela w dziedzinie literatury współczesnej. Nagroda ta ma za zadanie dawać impulsy niemiecko-francuskiej przestrzeni kulturalnej, dlatego też powiązana jest dodatkowo z innymi działaniami literackimi. Program rezydencji jest jednym z elementów nagrody literackiej. Laureatom nagrody im. Franza Hessela z 2012 roku proponowana jest w terminie 12-22 sierpnia 2013 roku rezydencja w Genshagen. Ponadto do Genshagen zaproszeni zostaną tłumacze książek tych autorów.

Celem programu rezydencji jest w przenośni „zbudowanie pomostu” poprzez umożliwienie autorom z Niemiec i Francji zainicjowania w „wyciszonej przestrzeni” rozmów i wymiany poglądów na temat literatury w obu krajach. Literatura laureatów zaprezentowana zostanie również niemieckiej publiczności. Spotkania literackie planowane są między innymi we współpracy z Instytutem Francuskim w Berlinie. Przewidziane są ponadto „rozmowy literackie przy kominku” z ekspertami z dziedziny literatury w pałacu Genshagen.

Partnerzy: Villa Gillet, Fundacja Michelmann

Kontakt: Charlotte Stolz