. .

biograficzne fakty

Magdalena Nizioł


Function PL: Koordynator projektów
Telefon PL: +49-3378-8059-49
Fax PL:
E-Mail PL: niziol@stiftung-genshagen.de
Abteilung PL: Upowszechnianie kultury i sztuki w Europie


Magdalena Nizioł studiowała w Polsce i w Niemczech filologię germańską i politologię. Po ukończeniu pierwszych studiów studiowała i ukończyła studia podyplomowe ze specjalizacją polityka, prawo i ekonomia Unii Europejskiej. Po studiach pracowała w Centrum do Badań nad Integracją Europejską w Bonn oraz w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. W 2002 roku została odesłana przez polskie Ministerstwo Edukacji Narodowej do niemieckiego biura Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, gdzie pracowała do 2007 roku. W latach 2007 – 2011 pracowała w służbie dyplomatycznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie. Od sierpnia 2011 roku koordynuje w Fundacji Genshagen w dziale Upowszechnianie Kultury i Sztuki na stanowisku kierownika projektów polsko-niemieckie i europejskie programy.