. .

biograficzne fakty

Julia Effinger


Function PL: Koordynator projektów w dziale
Telefon PL: +49-3378-8059-13
Fax PL:
E-Mail PL: effinger@stiftung-genshagen.de
Abteilung PL: Upowszechnianie kultury i sztuki w Europie


Julia Effinger jest pierwszą absolwentką podwójnego kierunku studiów Mediacja kulturowa sztuki/Kulturoznawstwo i estetyka (Aix-Marseille/Hildesheim). Zajmowała się mediacją oraz edukacją kulturalną i artystyczną, koordynowała projekty artystycznej wymiany młodzieży, pracowala również w dziedzinie zarządzania kulturą. Wiedzę naukową pogłębiała będąc pracownikiem Instytutu Polityki Kulturalnej Uniwersytetu Hildesheim. Jej praca koncetrowała się na współpracy niemiecko-francuskiej, ostatnio pełniła funkcję kierownika Landowego Związku Edukacji Kulturalnej Młodzieży w Berlinie (Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung Berlin e.V.). Od lutego 2011 roku Julia Effinger jest koordynatorem projektów kulturalnych w dziale Upowszechnianie kultury i sztuki w Europie w Fundacji Genshagen.