. .

Program rezydencji „George Sand – Fryderyk Chopin“

Program rezydencji artystycznej odbył się już po raz trzeci w Pałacu Genshagen. Troje artystów Benjamin Althammer, artysta plastyk i fotograf z Berlina, Florent Colautti, muzyk i kompozytor z Paryża oraz Katarzyna Guzowska, artystka sztuki video z Warszawy pracowało osiem tygodni indywidualnie i wspólnie, inspirując się wzajemnie i poznając w ten sposób inne kultury. Na zakończenie programu troje artystów zaprezentowało publiczności wyniki swojej pracy.

więcej

Niemiecko-francuska nagroda literacka – literatura współczesna

Niemiecko-francuska nagroda im. Franza Hessela przyznawana dla literatury współczesnej ma przyczyniać się do pogłębiania dialogu pomiędzy Niemcami i Francją oraz promowania literatury obu krajów. W koopercji z instytutem literackim Villa Gillet wyróżniani są corocznie dwaj autorzy/ dwie autorki z obu krajów.

więcej

O nas

Dział Upowszechnianie kultury i sztuki w Europie

Dział Upowszechnianie kultury i sztuki w Europie umożliwia poprzez swoje inicjatywy strategiczny dialog pomiędzy instytucjami i osobami aktywnymi na polu kultury i sztuki oraz ekspertami i instytucjami zajmującymi się upowszechnianiem i Edukacją Kulturalną, ponadto realizuje konkretne projekty artystyczno-kulturalne.

Myśl przewodnia

Kultura i sztuka tworzą potężne zasoby rozwoju ludzkości. Życzymy sobie społeczeństwa, które z dużą satysfakcją wykorzystywać będzie ten potencjał wobec stojących przed nim wyzwań.

W tym znaczeniu oferujemy platformę inicjatyw artystyczno-kulturalnych o znaczeniu społecznym, łącząc jednocześnie niezależność artystyczną z dyskursem społecznym. Mając w szczególności na uwadze Niemcy, Francję i Polskę, chcielibyśmy dzięki kulturze i sztuce przyczynić się do zwiększenia różnorodności, równości szans i partycypacji społecznej w Europie. Organizujemy także wymianę artystów, ekspertów oraz decydentów, zarówno politycznych jak i z innych dziedzin. Dla naszych spotkań, projektów i publikacji opracowujemy innowacyjne formy. Cele działu realizujemy przede wszystkim na trzech płaszczyznach tematycznych: „Forum Edukacji Kulturalnej”, „Fokus Polityka Kulturalna i Nauka”, „Sztuka i praktyka artystyczna”. Tam, gdzie jest to możliwe i konstruktywne, przygotowujemy oferty doradztwa i impulsy dla opinii publicznej.