. .

Informacje o projekcie

25.10.2018 00:00 Wiek: 23 days

Edukacja Kulturalna na obszarach wiejskich

25.10.2018 - 27.10.2018

Foto: © Stiftung Genshagen | René Arnold

Foto: © Stiftung Genshagen | René Arnold

Foto: © Stiftung Genshagen | René Arnold

W konferencji "Edukacja Kulturalna na obszarach wiejskich" w Genshagen wezmą udział podmioty zajmujące się kulturą i sztuką na obszarach wiejskich oraz przedstawiciele różnych kategorii wiekowych uczestniczący w ich artystycznych przedsięwzięciach. Przedstawią swoje projekty i wymienią się między sobą doświadczeniami w ramach formatów o charakterze partycypatywnym, jak np. Open Space. Konkretne możliwości transferu praktyk omówione zostaną także z przedstawicielami instytucji wspierających oraz projektów modelowych. Poruszane będą m.in. następujące zagadnienia: W jakich warunkach odbywają się projekty artystyczne i jakim wymogom jakościowym podlegają? Jakie są ich główne wyzwania? Co motywuje inicjatorów i uczestników, jakie są ich doświadczenia? Jakie oddziaływanie mają projekty Edukacji Kulturalnej na podlegające przeobrażeniom otoczenie, w którym żyją na obszarach wiejskich oraz na pojmowanie demokracji? Jakie potrzeby zgłaszają? Jakie projekty można zainicjować lub zapoczątkować po przeprowadzeniu wymiany doświadczeń? Spotkanie i jego wyniki zostaną udokumentowane i przedstawione szerszej opinii publicznej.

Wstęp za okazaniem zaproszenia.

Kontakt: Julia Effinger