. .

Informacje o projekcie

01.03.2018 00:00 Wiek: 233 days

Szóste spotkanie sieci kontaktów: Edukacja Kulturalna i Integracja

01.03.2018 - 02.03.2018

Foto: © Stiftung Genshagen | Rozkosny

Sieć kontaktów o nazwie "Edukacja Kulturalna i Integracja" stanowi od sześciu lat integralną część w Narodowym Planie Działań na rzecz Integracji. Koncepcję sieci opracowała w 2012 roku Fundacja Genshagen we współpracy z Pełnomocnikiem Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów. Sieć skupia przedstawicieli gmin, niemieckich krajów związkowych, instytucji z poziomu federalnego, instytucji kulturalnych i artystycznych, organizacji ds. migrantów, przedstawicieli świata sztuki i nauki, zrzeszeń i fundacji.

Coroczne spotkania gremium są okazją do transferu wiedzy pomiędzy członkami sieci oraz do przedyskutowania koncepcji, pomysłów i konkretnych modeli współpracy ponadresortowej. Otwarcie się instytucji artystycznych i kulturalnych na międzykulturowość oraz procesy przemian zachodzące w tych instytucjach pozostają motywami przewodnimi dyskusji prowadzonych w ramach sieci.

W 2016 r. w ramach podsumowania 5 lat istnienia sieci przeprowadzono tymczasowy bilans. Jej członkowie przygotowali propozycje na temat tego, jak sieć miałaby działać w przyszłości. Propozycje te omówiono z minister stanu Moniką Grütters. Powstała ponadto kooperacja z inicjatywą "Kultura otwiera światy!", która zainicjowała opartą na synergii wymianę między obiema ogólnoniemieckimi sieciami współpracy. Podczas spotkania w 2017 r. będą omawiane i realizowane propozycje i sugestie dotyczące dalszego rozwoju sieci.

Kontakt: Sophie Boitel