. .

Informacje o projekcie

18.10.2018 00:00 Wiek: 2 days

Nieco inny dialog: „Kultura pamięci Wschodu i Zachodu“

18.10.2018

Foto: ©Stiftung Genshagen | Anna Rozkosny

Z okazji setnej rocznicy zakończenia I wojny światowej Fundacja Genshagen oraz Niemieckie Towarzystwo Wiedzy o Europie Wschodniej serdecznie zapraszają na dyskusję »Kultura pamięci Wschodu i Zachodu« w dniu 18 października 2018 r. o 18.00 do Pałacu Genshagen.Na kulturę pamięci silnie oddziałuje polityka i każdy kraj ma trudne doświadczenia w kwestii konfrontowania się z historią. Rozliczanie wielu wydarzeń przebiega jedynie połowicznie lub nie stanowią one elementu oficjalnej pamięci. Nie dotyczy to tylko społeczeństw Europy Środkowo-Wschodniej, które dopiero po roku 1989/90 mogły rozpocząć właściwe rozliczanie się z historią. Także w zachodnich krajach europejskich kultura pamięci pozostaje tematem trudnym, np. w odniesieniu do przeszłości kolonialnej Niemiec lub roli, jaką Francja odegrała podczas wojny w Algierii. Ponadto określona interpretacja historii może także prowadzić do wystąpienia dysonansów wśród europejskich sąsiadów. Jaka jest wiedza o historii sąsiada w krajach Trójkąta Weimarskiego? Jaką wagę i jakie polityczne znaczenie ma kultura pamięci w poszczególnych krajach? Czy istnieje świadomość tworzenia wspólnej europejskiej kultury pamięci? To niektóre pytania, które stawiane bedą podczas dyskusji.Po krótkiej projekcji filmowej odbędzie się dyskusja z udziałem gości z Niemiec, Francji, Polski i Ukrainy, której towarzyszyć będzie instalacja artystyczna tematyzująca I wojnę światową. Po niej zapraszamy na małe przyjęcie.

Program znajdziecie Państwo tutaj: [program].
Dyskusja jest otwarta dla szerokiej publiczności. Prosimy o zgłoszenie. Tutaj znajduje się link do formularza zgłoszeniowego:
www.stiftung-genshagen.de/pl/formulare/nieco-inny-dialog.html

Partner: Niemieckie Towarzystwo Wiedzy o Europie (DGO)

Kontakt: Noémie Kaufman, Magdalena Nizioł