. .

Informacje o projekcie

11.10.2016 13:36 Wiek: 2 yrs

Nagroda im. Franza Hessela 2018 r.

01.06.2018

Francusko-niemiecka nagroda im. Franza Hessela w dziedzinie literatury współczesnej w 2018 r. po raz kolejny przyznana zostanie jednemu autorowi niemieckojęzycznemu i jednemu autorowi francuskojęzycznemu. Celem nagrody jest pogłębianie dialogu literackiego między Francją

i Niemcami oraz wspieranie współczesnych pisarzy nieznanych jeszcze w kraju sąsiada, z reguły również jeszcze nietłumaczonych. Nagrodę im. Franza Hessela organizują wspólnie Villa Gillet, prestiżowy instytut literacki z Lyonu, i Fundacja Genshagen, a przyznaje ją dziesięcioosobowe francusko-niemieckie jury. Fundatorami nagrody są Pełnomocnik Rządu Federalnego ds. Kultury
i Mediów (BKM) oraz Ministère de la Culture. W 2018 r. ministrowie kultury Niemiec i Francji uhonorują laureatów w Paryżu. Nagrodzeni autorzy otrzymają ponadto zaproszenie na literacki pobyt rezydencyjny w Pałacu Genshagen jesienią 2018 r.

Data wręczenia nagrody zostanie podana do wiadomości z niewielkim wyprzedzeniem, posiedzenia jury odbywają się w ciągu roku

Wstęp za okazaniem zaproszenia.

Partnerzy: Villa Gillet (Lyon), Bureau du Livre Ambasady Francji

Kontakt: Charlotte Stolz