. .

Zakres tematyczny

 Dział Upowszechnianie kultury i sztuki w Europie umożliwia poprzez swoje inicjatywy strategiczny dialog pomiędzy instytucjami i osobami aktywnymi na polu kultury i sztuki a ekspertami i instytucjami zajmującymi się upowszechnianiem i Edukacją Kulturalną, ponadto realizuje konkretne projekty artystyczno-kulturalne.

Projekty w tym dziale realizowane są na trzech płaszczyznach tematycznych, które się przenikają i wzajemnie wzbogacają:

 „Forum Edukacji Kulturalnej“, „Sztuka i praktyka artystyczna“, „Fokus Polityka Kulturalna i Nauka“.