. .

Fokus Polityka Kulturalna i nauka

Fundacja Genshagen zajmuje się na płaszczyźnie tematycznej Fokus Polityka Kulturalna i Nauka sztuką i jej upowszechnianiem oraz Edukacją Kulturalną z perspektywy polityki kulturalnej i nauki. Szczególną uwagę poświęca się systemom w Niemczech, Francji i Polsce z uwzględnieniem kontekstu europejskiego. W programach tej płaszczyzny tematycznej rozpatrywane są dyskursy na poziomie międzynarodowym, a także debaty europejskie, dwu- i trójstronne oraz na poziomie federalnym. Dyskusji poddawane są zarówno całe zakresy tematyczne jak również poszczególne aspekty z obszaru Edukacji Kulturalnej i upowszechniania (np. edukacja kulturalna dorosłych, standardy jakościowe itp.) a ponadto prowadzone są systematyczne porównania krajów pod kątem różnorodnych zagadnień dotyczących upowszechniania kultury i sztuki. Pozwala to na rozszerzanie i rozpowszechnianie wiedzy na temat Edukacji Kulturalnej w krajach sąsiednich i innych krajach oraz na dyskutowanie wspólnych zagadnień i omawianie kierunków rozwoju i wyzwań w kontekście europejskim. W spotkaniach o charakterze interdyscyplinarnym w ramach projektów realizowanych na płaszczyźnie tematycznej Fokus Polityka Kulturalna i Nauka udział biorą przede wszystkim przedstawiciele instytucji naukowych i ośrodków badawczych, wybrani eksperci i naukowcy, politycy zajmujący się zagadnieniami kultury, decydenci, pracownicy administracji i menadżerowie kultury. Budowanie sieci współpracy pomiędzy instytucjami i osobami aktywnymi w tej dziedzinie stanowi ważny element działalności płaszczyzny tematycznej Fokus Polityka Kulturalna i Nauka. Na potrzeby realizowanych przedsięwzięć opracowywane są innowacyjne i eksperymentalne formy i metody, mające częściowo charakter laboratoryjny. Sztuka zawsze odgrywa istotną rolę, czy to przez zaangażowanie artystów i prezentacje projektów dających impulsy do dyskusji, czy też poprzez prezentację konkretnego stanowiska będącego podstawą argumentacji.

Fokus Polityka Kulturalna i Nauka: tegoroczne projekty

12.03.2013 - 13.03.2013

Podczas polsko-niemieckiego sympozjum „Edukacja Kulturalna w Polsce i w Niemczech” odpowiedzialni za nią decydenci, naukowcy i praktycy przedstawiali i omawiali struktury Edukacji Kulturalnej w obu krajach.

więcej
23.05.2013

Podczas francusko-niemieckiego sympozjum "Sztuka i język" w centrum została postawiona kwestia potencjału języka w upowszechnianiu edukacji kulturalnej i wiedzy, oraz jego funkcji w pojmowaniu rzeczywistości.

więcej
10.2013 - 00:00

Wiodący pracownicy trzech instytucji finansowanych ze środków publicznych udadzą się na dwa dni w wirtualne miejsce, nazwijmy je "laboratorium pytań".

więcej
14.05.2014 - 15.05.2014

Kierownictwo trzech wspieranych z budżetów publicznych placówek (Fundacja Genshagen, Federalna Akademia Edukacji Kulturalnej w Wolfenbüttel, Kulturkontakte Austria) postanowiło nawiązać bardziej ścisłą współpracę i zbudować długofalowe relacje. Powstanie wspólna platforma, w ramach której będzie można szukać odpowiedzi na pytania i trudności, pojawiające się tam, gdzie Edukację Kulturalną finansuje i negocjuje się przy pomocy funduszy publicznych. Następnym krokiem będzie wspólne spotkanie dotyczące zagadnień różnorodności kulturalnej.

więcej
17.06.2014

Fundacja Genshagen od 2011 r. wraz z partnerami, Instytutem Polityki Kulturalnej na Uniwersytecie Hildesheim oraz Obserwatorium Polityki Kulturalnej w Grenoble, bada podstawowe warunki, praktykę oraz aktualne wyzwania stojące przed Edukacją Kulturalną w Niemczech i Francji.

więcej
17.09.2014 - 19.09.2014

Interdyscyplinarna konferencja będzie dotyczyć przede wszystkim – z perspektywy polskiej i niemieckiej – różnorodności i wpływu architektury na tożsamość miasta jako symbolu, miejsca zamieszkania i węzła kulturowego. Podczas konferencji postaramy się odpowiedzieć m.in. na pytania: Jak tworzy się nasza „pamięć kulturowa”? W jaki sposób powstaje wizerunek miasta?

więcej
Wyświetla nowości od 1 do 6 ze wszystkich 8
<< Pierwsza < Poprzednia 1-6 7-8 Następna > Ostatnia >>