. .

Sztuka i praktyka artystyczna

Płaszczyzna tematyczna Sztuka i praktyka artystyczna poświęcona jest niemiecko-francuskim, niemiecko-polskim, trójstronnym i europejskim aspektom tworzenia i odbioru sztuki. Poprzez działalność artystyczną i kulturalną Fundacja Genshagen daje impulsy do dalszego rozwoju edukacji artystycznej i kulturalnej w Europie.

Fundacja stara się realizować projekty o wysokiej jakości artystycznej i metodologicznej, które mają zwykle charakter modelowy i mogą wzbudzać zainteresowanie w kraju i zagranicą. W tym kontekście Genshagen staje się laboratorium zmagań interkulturowych i artystycznych oraz miejscem tworzenia sztuki.

Tu powstają dzieła w ramach programu rezydencji "George Sand-Fryderyk Chopin" i inicjowana jest wymiana literacka dzięki niemiecko-francuskiej nagrodzie im. Franza Hessela i związanym z nią pobytom rezydencyjnym pisarzy. Wystawy prezentowane w pałacu Genshagen powstają przy wsparciu kuratorów.

Europa potrzebuje namacalnego wymiaru. Poprzez wspólne projekty artystyczne i kulturalne ożywiana jest tożsamość europejska a kultura staje się bardziej widoczna. Kluczową rolę odgrywają w tym kontekście integracja oraz różnorodność kulturowa.

Niektóre projekty realizowane w ramach płaszczyzny tematycznej Sztuka i praktyka artystyczna skierowane są do młodzieży, która nie odwiedza klasycznych instytucji kulturalnych. Uogólniając należy stwierdzić, że w zinstytucjonalizowanej europejskiej wymianie młodzieży wymiar "upowszechniania kultury i sztuki“ wprawdzie jest obecny, jednak w niewystarczającym stopniu doceniany. Promowanie porozumienia międzykulturowego, umożliwianie dialogu kultur i doświadczanie międzykulturowości stanowią istotny potencjał "edukacji artystycznej i kulturalnej". W tym celu Fundacja inicjuje we współpracy z wybranymi partnerami z innych krajów artystyczne projekty pilotażowe, które poddawane są wnikliwej ewaluacji.

Sztuka i praktyka artystyczna: tegoroczne projekty

21.01.2013

Celem nagrody jest pogłębianie dialogu literackiego pomiędzy Francją a Niemcami oraz promocja dzieł literackich współczesnych autorek i autorów, którzy jak dotąd nie są znani w sąsiednim kraju, bowiem ich książki nie ukazały się jeszcze w przekładzie. Nagrodę otrzymuje zawsze jeden autor/autorka niemiecko- i jeden/jedna francuskojęzyczna.

więcej
26.04.2013

Od 2004 r. Markus Keibel poświęca swoje prace kwestii wolności. W cyklu wystaw prezentowanych w różnych instytucjach i miastach, np. w Borusan Sanat Galerisi w Stambule, Stowarzyszeniu na rzecz Sztuki w Pforzheim oraz Instytucie Goethego w Izmirze próbuje z pomocą opracowanych przez siebie pytań badać indywidualne i kulturowe podobieństwa i różnice w podejściu do tematu wolności w Europie.

więcej
09.04.2013 - 28.05.2013

Z inicjatywy ministrów kultury Polski i Niemiec Fundacja Genshagen przeprowadziła po raz pierwszy w 2010 roku polsko-francusko-niemiecki program rezydencji "George Sand - Fryderyk Chopin" dla artystów różnych dziedzin sztuki.

więcej
22.10.2013 - 31.10.2013

Fundacja Genshagen wraz z Villa Gillet, renomowanym instytutem literackim z Lyonu przyznaje rokrocznie niemiecko-francuską nagrodę literacką im. Franza Hessela w dziedzinie literatury współczesnej. Nagroda ta ma za zadanie dawać impulsy niemiecko-francuskiej przestrzeni kulturalnej, dlatego też powiązana jest dodatkowo z innymi działaniami literackimi. Program rezydencji jest jednym z elementów nagrody literackiej. Laureatom nagrody im. Franza Hessela z 2012 roku proponowana jest w terminie 22-31 pazdzienika 2013 roku rezydencja w Genshagen.

więcej
29.11.2013

29 listopada o godz. 18 odbędzie się otwarcie wystawy Michała Martychowca „Vanito Vanitas” w Pałacu Genshagen. Uświęcony tradycją motyw ulotności życia i doczesnej marności zderza się z przekornym duchem XXI wieku. Unaoczniając nicość, artysta pozwala na refleksję o tradycji sztuki i o postrzeganiu obrazu.

więcej
12.2013 - 00:00

Fundacja Genshagen organizuje rokrocznie międzypokoleniowy salon muzyczny, w którym udział biorą przede wszystkim seniorzy, ale także dzieci, młodzież i ich rodziny z Genshagen, Ludwigsfelde, Poczdamu i Berlina.

więcej
Wyświetla nowości od 1 do 6 ze wszystkich 12
<< Pierwsza < Poprzednia 1-6 7-12 Następna > Ostatnia >>