. .

Weimar Plus Working Discussion: Nowe wyzwania dla procesu przystąpienia do UE na Bałkanach Zachodnich

W marcu tego roku państwa członkowskie UE osiągnęły porozumienie w sprawie reformy procesu akcesyjnego. Zdołano w ten sposób przezwyciężyć długotrwałą blokadę polityki rozszerzenia UE i utorować drogę do rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych z Albanią i Macedonią Północną. Dla UE – co podkreślano z różnych stron – było to ważną oznaką zdolności do podejmowania decyzji także w czasach kryzysu. Jednak pandemia koronawirusa i jej konsekwencje społeczno-gospodarcze ponownie wystawiają na próbę relacje między UE a Bałkanami Zachodnimi.

Zapytaliśmy ekspertów, jak oceniają przyjętą w marcu reformę procesu akcesyjnego i jak kryzys spowodowany koronawirusem wpłynie na perspektywę przystąpienia do UE krajów kandydujących w Europie Południowo-Wschodniej.

W ramach wydarzenia „Weimar Plus Working Discussion“ – organizowanego przez Fundację Genshagen w kooperacji z Austriacko-Francuskim Centrum Współpracy w Europie w dniach 1 i 2 października 2020 r. – decydenci i eksperci omówią szczegółowo zreformowany proces akcesyjny i jego wdrożenie w kontekście kryzysu spowodowanego koronawirusem.

 

Part I: The new EU accession methodology
Does the new EU accession methodology provide the right tools to foster the Western Balkans‘ EU integration?

Part II: The impact of Covid-19 on the Western Balkans‘ EU perspective
How do you expect the coronavirus crisis to impact on the EU perspective of accession candidates in Southeast Europe?

Part I: The new EU accession methodology
Does the new EU accession methodology provide the right tools to foster the Western Balkans‘ EU integration?

Part II: The impact of Covid-19 on the Western Balkans‘ EU perspective
How do you expect the coronavirus crisis to impact on the EU perspective of accession candidates in Southeast Europe?