. .

Stowarzyszenie Wspierające Fundacji Genshagen stow. rej.

Stowarzyszenie na rzecz wsparcia współpracy politycznej, gospodarczej i społecznej Niemiec, Francji i Polski w Europie – w skrócie Stowarzyszenie Wspierające Genshagen stow. rej. – zostało utworzone w grudniu 2013 r.

Celem tego stowarzyszenia pożytku publicznego jest wspieranie finansowe obszaru działalności, jakim jest Dialog Europejski – o Europie politycznie. Coroczna dotacja, jaką kraj związkowy Brandenburgia zapewnia jako fundator Dialogowi Europejskiemu, ma ulec tą drogą zwiększeniu w celu wzmocnienia możliwości działania tego obszaru działalności na rzecz realizacji projektów europejskich.

 
Wykorzystanie pozyskanych środków
  • wspieranie projektów na rzecz intensyfikacji debat dotyczących polityki europejskiej między Niemcami, Francją i Polską oraz zakorzenienia idei europejskiej w społeczeństwie obywatelskim
  • wkład w realizację nastawionego na rezultat dialogu osób działających w polityce, gospodarce i społeczeństwie w kwestiach dotyczących przyszłości Europy
  • wspieranie różnego rodzaju konferencji i spotkań, spotkań sieciowych, publikacji i działań PR

 W zamian Stowarzyszenie oferuje swym członkom wspólnie z obszarem działalności Dialog Europejski zróżnicowaną paletę działań.