. .

Cele Stowarzyszenia

Wspierane projekty służą refleksji i konstruktywnej wymianie opinii na temat spójności i przyszłości Europy oraz roli Unii Europejskiej na świecie. Szczególną uwagę poświęca się przy tym współpracy niemiecko-francuskiej oraz w ramach Trójkąta Weimarskiego.

Pracę Dialogu Europejskiego cechuje połączenie nastawionych na rezultat debat tematycznych, osobistej wymiany opinii w przyjaznej atmosferze, innowacyjnych form pracy w projektach z udziałem młodych Europejczyków i młodych kadr oraz publikacji.

Pobierz folder Stowarzyszenia

 
Wykorzystanie pozyskanych środków
  • wspieranie projektów na rzecz intensyfikacji debat dotyczących polityki europejskiej między Niemcami, Francją i Polską oraz zakorzenienia idei europejskiej w społeczeństwie obywatelskim
  • wkład w realizację nastawionego na rezultat dialogu osób działających w polityce, gospodarce i społeczeństwie w kwestiach dotyczących przyszłości Europy
  • wspieranie różnego rodzaju konferencji i spotkań, spotkań sieciowych, publikacji i działań PR
  • finansowanie oferowanych działań na rzecz Członków Stowarzyszenia Fundacja Genshagen

Pobierz Statut Stowarzyszenia