. .

Członkostwo i darowizny

Jeżeli cele Stowarzyszenia Wspierającego bliskie są Państwa sercu, wsparcie ze strony Państwa bardzo nas ucieszy. Swą dotacją przyczynią się Państwo walnie do zapewnienia także w przyszłości różnorodności i wysokiej jakości projektów Dialogu Europejskiego w Fundacji Genshagen.

 

Członkostwo w Stowarzyszeniu Wspierającym

Poprzez swoje członkostwo jako firma lub osoba prywatna wspierają Państwo w ciągły sposób pracę Dialogu Europejskiego - o Europie politycznie. W obydwu przypadkach składka członkowska może być odliczona od podatku.

W podziękowaniu za Państwa zainteresowanie i zaangażowanie zapraszamy Państwa serdecznie do uczestnictwa w spotkaniach i konferencjach oferowanych przez Stowarzyszenie wspierające oraz wybranych spotkaniach Dialogu Europejskiego. Będą Państwo stale informowani w wyczerpujący sposób o działaniach Dialogu Europejskiego - o Europie politycznie oraz otrzymają Państwo bezpłatnie nasze publikacje.

Członkiem Stowarzyszenia na rzecz wsparcia współpracy politycznej, gospodarczej i społecznej Niemiec, Francji i Polski w Europie może zostać każda osoba fizyczna i prawna. Pisemny wniosek o przyjęcie rozpatrywany jest przez Zarząd.

Pobierz folder Stowarzyszenia

Pobierz wniosek o przyjęcie do Stowarzyszenia Wspierającego

Pobierz Statut Stowarzyszenia

 

Darowizny

Pracę i projekty Dialogu Europejskiego mogą Państwo czynnie wesprzeć także darowizną. Będziemy cieszyli się z każdej formy zaangażowania!

 

Rachunek bankowy

Förderverein Stiftung Genshagen e.V.

Postbank Berlin
IBAN: DE88 1001 0010 0823 7281 09
BIC: PBNKDEFF 

 

 

Foto: © Stiftung Genshagen | René Arnold