. .

Zarząd Stowarzyszenia

Urzędujący Zarząd Stowarzyszenia na rzecz wsparcia współpracy politycznej, gospodarczej i społecznej Niemiec, Francji i Polski w Europie:

Jean-Marc Ayrault (pierwszy przewodniczący)

dr Hans-Jörg Leuchte (drugi przewodniczący)

dr Gerd Harms (skarbnik)