. .

Zarząd Stowarzyszenia

Urzędujący Zarząd Stowarzyszenia na rzecz wsparcia współpracy politycznej, gospodarczej i społecznej Niemiec, Francji i Polski w Europie:

dr Hans-Jörg Leuchte (pierwszy przewodniczący)

Olivier Joumarin (drugi przewodniczący)

Peter Domke (skarbnik, protokolant)