. .

biograficzne fakty

Dr. Jana Windwehr


Function PL: Associate Fellow
Telefon PL: +49 (0)160 94457216
Fax PL:
E-Mail PL: windwehr@stiftung-genshagen.de
Abteilung PL: Dialog Europejski -o Europie politycznie


Jana Windwehr studiowała politologię i skandynawistykę na Uniwersytecie Christiana Albrechta w Kilonii i na Uniwersytecie w Oslo (Norwegia) oraz obroniła doktorat na temat „Outsiderzy czy pionierzy? Norwegia i Szwajcaria w procesie integracji europejskiej” na Uniwersytecie Friedricha Alexandra w Erlangen i Norymberdze. Od 2013 roku jest pracownikiem naukowym w dziedzinie stosunków międzynarodowych i polityki europejskiej na Uniwersytecie Marcina Lutra w Halle i Wittenberdze, gdzie prowadzi zajęcia dydaktyczne i badania przede wszystkim w zakresie zagadnień związanych z Unią Europejską, m.in. w ramach swojej pracy habilitacyjnej „Europeizacja domeny narodowej? Polityka społeczna w naznaczonym kryzysem europejskim systemie wielopoziomowego sprawowania rządów”. Ponadto od 2018 roku Jana Windwehr działa w charakterze associate fellow w Fundacji Genshagen.

Specjalizacja: integracja europejska i rozwój strukturalny Unii Europejskiej, badania porównawcze w zakresie polityki społecznej i europejska polityka społeczna, Europa Północna

Języki: niemiecki, angielski, francuski, norweski