„Transgraniczny transfer wiedzy – wczesna edukacja kulturalna dzieci w Niemczech i we Francji”

Julia Effinger, koordynatorka projektów w dziale Upowszechnianie kultury i sztuki w Europie w Fundacji Genshagen, wygłosi na konferencji odbywającej się w dniach 16 - 18 marca 2023 r. w Federalnej Akademii Edukacji Kulturalnej Wolfenbüttel referat „Eksperyment wiedza. Wspólne kształtowanie transferu wiedzy w edukacji kulturalnej”.
14 mar 2023

© Stiftung Genshagen | René Arnold

17 marca 2023 r. w Wolfenbüttel w referacie „Transgraniczny transfer wiedzy – wczesna edukacja kulturalna dzieci w Niemczech i we Francji“ Julia Effinger oraz Anke Dietrich, kierowniczka programowa Sieci Wczesna Edukacja Kulturalna Dzieci, poświęcą się tematowi przekazywania wiedzy, doświadczeń i praktyki w edukacji kulturalnej w kontekście transgranicznym. Wychodząc z założenia, że transgraniczny transfer wiedzy i doświadczeń jest istotnym aspektem we wzmacnianiu tego obszaru badań, Fundacja Genshagen i Sieć 2021 zainicjowały wraz z francuskim Ministerstwem Kultury czteroczęściowy cykl wydarzeń na temat wczesnej edukacji kulturalnej, najpierw online, a następnie w marcu 2023 roku na żywo. Interesowało nas, w jaki sposób teoretyczne podejścia i „najlepsze praktyki”/„best practice”  mogą oddziaływać w kontekście transgranicznym i jaka wstępna znajomość struktur i dyskursów w drugim kraju jest potrzebna, aby móc je sklasyfikować i przekazywać.

Partnerzy: Sieć Wczesnodziecięca Edukacja Kulturalna

Instytucje finansujące: Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ), Ministère français de la Culture, Fondation Alfred Toepfer Stiftung F.V.S.