Francusko-Niemiecki Dialog na Temat Europy (Bordeaux)

"Migracje - Populizm - Brexit: Unia Europejska w kryzysie" - tak zatytułowany będzie XI Francusko-Niemiecki Dialog na temat Europy w Bordeaux. Co w 60. rocznicę podpisania Traktatów Rzymskich scala jeszcze Unię Europejską?

  godzina

  26. stycznia 2017, 00:00 - 26. stycznia 2017, 00:00

  "Migracje - Populizm - Brexit: Unia Europejska w kryzysie" - tak zatytułowany będzie XI Francusko-Niemiecki Dialog na temat Europy w Bordeaux. Co w 60. rocznicę podpisania Traktatów Rzymskich scala jeszcze Unię Europejską? Jaką rolę odgrywa obecnie myśl wspólnotowa w unijnej polityce? Jaką przyszłość ma w ogóle koncepcja integracji w obliczu wyraźnych tendencji renacjonalizacyjnych w UE? I jakie stanowisko mają Francja i Niemcy w odniesieniu do głównych wyzwań polityki europejskiej, takich jak kryzys migracyjny lub Brexit? To kwestie poruszane podczas Dialogu. Spotkanie ma charakter otwarty i skierowane jest do szerokiego kręgu odbiorców: przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego Bordeaux. Także w tym roku zorganizowane zostanie przez grupę partnerów (m. in. Fundację Genshagen) pod kierownictwem Académie franco-allemande des relations internationales de Bordeaux (AFA). Jako prelegentów zaproszono przedstawicieli świata polityki i nauki z obu krajów.

  Wstęp za okazaniem zaproszenia.

  Partner: Académie franco-allemande des relations internationales de Bordeaux (AFA), Konrad Adenauer Stiftung, Instytut Goethego Bordeaux, Urząd Miejski w Bordeaux

  Kontakt: <link record:tt_news:275 internal-link>dr Martin Koopmann