IV spotkanie sieci kontaktów Edukacja Kulturalna i Integracja

Coroczne spotkanie w ramach sieci umożliwia wymianę pomiędzy ważnymi przedstawicielami. Spotkanie, podczas którego odbywa się dyskusja na temat artystycznych i kulturowych wkładach w proces integracji, nadaje debacie o interkulturowym otwarciu się institucji kulturowych nowe impulsy.

godzina

5. listopada 2015, 00:00 - 6. listopada 2015, 00:00

Od 2011 r. Forum „Dialog o kulturze”, za którego przygotowanie merytoryczne odpowiada

Pełnomocnik Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów, kontynuuje swoją pracę w ponadresortowej sieci "Edukacja Kulturalna i Integracja" z przedstawicielami z gmin, krajów związkowych i federacji, instytucji kultury i instytucji artystycznych, organizacji dla migrantów, sztuki i nauki, central organizacji i fundacji.

Fundacja Genshagen, w porozumieniu z BKM, wypracowała koncept rozbudowy sieci, którego treść została zawarta w Narodowym Planie Działań na rzecz Integracji. Od 2012 r. koordynuje i realizuje ona coroczne spotkania.   

Sieć "Edukacja Kulturalna i Integracja" skupia się przede wszystkim na zagadnieniu, jaki wkład w postęp integracji mogą wnieść kultura i sztuka. Coroczne spotkania uczestników sieci są okazją do transferu wiedzy pomiędzy jej członkami oraz do przedyskutowania koncepcji, pomysłów pracy i modeli pragmatycznych współpracy ponadresortowej.

Sieć przyczynia się do intensyfikacji współpracy i nadania nowych impulsów wymianie pomiędzy różnymi już istniejącymi kooperacjami.

Zakres tematyczny: <link internal-link wewnętrzny odsyłacz w aktualnym>Fokus Polityka Kulturalna i Nauka

Wsparcie: Pełnomocnik Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów – Departament K16

Kontakt: <link record:tt_news:573 internal-link>Sophie Boitel, dr Susanne Stemmler