Niemiecko-francusko-polskie spotkanie parlamentarzystów

W ramach niemiecko-francusko-polskich spotkań parlamentarzystów spotykają się posłowie z niemieckiego, polskiego i francuskiego parlamentu, żeby dyskutować nad możliwymi sposobami rozwiązania konfilktu na Ukrainie. W planach jest kontynuacja tego fomatu w celu omawiania dalszych ważnych zagadnień z zakresu polityki europejskiej i wzmocnienia trójstronnego dialogu.

godzina

21. czerwca 2015, 00:00 - 23. czerwca 2015, 00:00

Zarówno w relacjach niemiecko-polskich, jak i niemiecko-francuskich wciąż na nowo dochodzą do głosu stereotypy, instrumentalizacja sąsiada i obustronne nieporozumienia. Polityka nie zawsze jest na to wystarczająco przygotowana, co obciąża zarówno obustronne relacje, jak i Trójkąt Weimarski. Celem przedsięwzięcia jest stworzenie, w ramach istniejących możliwości, małej i stabilnej sieci kontaktów, wykraczających poza kadencję posłów zasiadających obecnie w narodowych parlamentach niemieckim, polskim i francuskim. Miałoby to na celu, dodatkowo do oficjalnych ale sporadycznych bilateralnych spotkań grup parlamentarnych, wspieranie dialogu trójstronnego i umacnianie relacji w formacie Trójkąta Weimarskiego i przyczyniałoby się do harmonizacji polityki europejskiej. Po niemiecko-polskim spotkaniu inauguracyjnym pod koniec 2014 roku ma odbyć się pierwsze trójstronne spotkanie w terminie od 21 do 23 czewca 2015 w Paryżu.

Partnerzy : Niemiecki Instytut Kultury Polskiej (DPI), Institut Montaigne, Instytut Spraw Publicznych (ISP)

Finansowanie : Robert Bosch Stiftung

Kontakt : <link record:tt_news:275 internal-link>dr. Martin Koopmann