Dyrektor

dr Angelika Eder

Upowszechnianie kultury i sztuki w Europie

Angelika Eder od 2017 roku jest dyrektor zarządzającą Fundacji Genshagen i odpowiada za obszar działalności Upowszechnianie kultury i sztuki w Europie. Wcześniej przez wiele lat pracowała dla Instytutu Goethego, m.in. w Budapeszcie, w siedzibie głównej w Monachium, jako dyrektor instytutu w Krakowie, a ostatnio w Sankt Petersburgu, a także w Pradze jako dyrektor programowy na region Europy Środkowo-Wschodniej. Po doktoracie na Wydziale Historii Uniwersytetu w Hamburgu była pracownikiem naukowym w Centrum Badań nad Historią Współczesną w Hamburgu, gdzie przez kilka lat zarządzała również „Warsztatem Pamięci", dużym zbiorem historii mówionej (oral history). Wcześniej pracowała jako lektorka języka niemieckiego dla DAAD na wydziale germanistyki uniwersytetu w Liverpoolu.