Koordynator projektów w dziale

Julia Effinger

Upowszechnianie kultury i sztuki w Europie

Julia Effinger jest absolwentką niemiecko-francuskich studiów podwójnych na kierunku kulturoznawstwo i praktyka estetyczna/Médiation culturelle de l'art (Hildesheim/Aix-Marseille).

Po pracy przy międzynarodowych wymianach kulturalnych i zarządzaniu projektami, np. w Berliner Kulturveranstaltungs-GmbH i Międzynarodowym Młodzieżowym Centrum Sztuki i Kultury Schlesische27, była zatrudniona jako pracownik naukowy w Instytucie Polityki Kultury na Uniwersytecie w Hildesheim oraz jako szefowa Krajowego Stowarzyszenia ds. Edukacji Kulturalnej Młodzieży (Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung (LKJ)) w Berlinie. W swoim dorobku ma ponadto działalność freelancerską w zakresie edukacji i wymiany kulturalnej dla takich zleceniodawców jak Niemiecko-Francuska Wymiana Młodzieży (DFJW), BKJ, Kulturprojekte Berlin GmbH, szkoły artystycznej Jugendkunstschule Atrium, jak również moderacje i działalność wykładową.

Julia Effinger jest od 2011 r. kierownikiem projektów w Fundacji Genshagen w obszarze „Upowszechnianie kultury i sztuki w Europie”.

Ekspertyza i specjalizacja: edukacja kulturalna i polityka kulturalna w Niemczech, Francji i Europie, wymiana kulturalna, praca kulturalna na obszarach wiejskich, udział młodzieży i cyfryzacja

Języki: niemiecki, francuski, angielski