Przyszłość UE <br> Siły wspomagające i siły przeciwdziałające integracji europejskiej

Tematem debaty był europejski proces integracji oraz kwestia oddziałujących na niego sił wspomagających i przeciwdziałających. Rzeczywiście, obecnie w procesie integracyjnym nie mamy do czynienia wyłącznie z postępem w kierunku pogłębienia integracji, obserwujemy także jego regres. Na konferencji omówione i sprawdzone zostały różne obszary polityki, ze szczególnym uwzględnieniem sił wspomagających i przeciwdziałających temu procesowi. Uczestnicy zastanowili się także, czy i gdzie panuje stagnacja?

  godzina

  16. lutego 2012, 00:00 - 17. lutego 2012, 00:00

  Tematem debaty był europejski proces integracji oraz kwestia oddziałujących na niego sił wspomagających i przeciwdziałających. Rzeczywiście, obecnie w procesie integracyjnym nie mamy do czynienia wyłącznie z postępem w kierunku pogłębienia integracji, obserwujemy także jego regres. Na konferencji omówione i sprawdzone zostały różne obszary polityki, ze szczególnym uwzględnieniem sił wspomagających i przeciwdziałających temu procesowi. Uczestnicy zastanowili się także, czy i gdzie panuje stagnacja?

  W dwudniowych warsztatach, które Fundacja przygotowała we współpracy z Uniwersytetem Poczdamskim i Zespołem ds. Integracji Europejskiej (Arbeitskreis Europäische Integration), wzięli udział przede wszystkim przedstawiciele świata nauki.

  Partnerzy: Uniwersytet Poczdamski, Arbeitskreis Europäische Integration

  Osoba kontaktowa: <link record:tt_news:89>dr Barbara Kunz