Weimar Young Perspectives

W przypadku konferencji Weimar Triangle Working Sessions - Young Expertise for Europe chodzi o dziewiąte spotkanie z cyklu polsko-niemiecko-francuskich rozmów ekspertów, dotyczących najważniejszych zagadnień polityki europejskiej. Organizowane są one przede wszystkim pod kątem młodszych przedstawicieli świata polityki, administracji i gospodarki oraz think tanków.

  godzina

  7. czerwca 2017, 00:00 - 9. czerwca 2017, 00:00

  W przypadku konferencji Weimar Triangle Working Sessions - Young Expertise for Europe chodzi o dziewiąte spotkanie z cyklu polsko-niemiecko-francuskich rozmów ekspertów, dotyczących najważniejszych zagadnień polityki europejskiej. Organizowane są one przede wszystkim pod kątem młodszych przedstawicieli świata polityki, administracji i gospodarki oraz think tanków, dzięki którym powinny zostać rozbudowane sieci kontaktów pomiędzy tymi trzema krajami. Specjaliści młodszego pokolenia analizować będą opcje wspólnego działania w zakresie kontrowersyjnych tematów zasadniczych.

  W 2017 roku tematem spotkania ponownie będzie polityka zagraniczna Unii Europejskiej, ponieważ właśnie na tym polu Trójkąt Weimarski posiada szczególne znaczenie, co udowodnił poprzez wolę jej współkształtowania. Wcześniejsza polityka zagraniczna Polski, Niemiec i Francji wskazuje na odmienne, bardzo zróżnicowane tradycje jej prowadzenia, oraz na duży rozdźwięk priorytetów. Dlatego dyskusje w ramach Trójkąta Weimarskiego mogłyby doprowadzić do znaczącej wartości dodanej dla UE. Trwają ustalenia szczegółowe dotyczące programu i założeń konferencji z partnerem projektu, Fundacją im. Friedricha Eberta.

  W 2013 roku przedmiotem rozmów ekspertów były stosunki transatlantyckie, natomiast w następnym stosunek UE do Rosji. W 2015 roku w centrum uwagi znalazła się europejska polityka bezpieczeństwa wobec szeregu kryzysów w sąsiedztwie UE. Z kolei w 2016 r. eksperci zajeli się ponownie relacjami transatlantyckimi ze szczególnym uwzględnieniem polityki bezpieczeństwa i obrony.

  Wstęp za okazaniem zaproszenia.

  Partner: <link http: www.fes.de de external-link-new-window zewnętrzny odsyłacz w nowym>Fundacja im. Friedricha Eberta (FES)

  Finansowanie: <link http: www.auswaertiges-amt.de de startseite_node.html external-link-new-window zewnętrzny odsyłacz w nowym>Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych

  Kontakt: <link record:tt_news:774 internal-link>Dr Tobias Koepf