Forum Dialogu francusko-niemieckiego

Europa przyparta do muru : współczesny kryzys i wyzwania przyszłości

W ramach Forum francusko-niemieckiego dialogu w Genshagen raz w roku w pałacu Genshagen spotyka się blisko stu niemieckich i francuskich przedstawicieli polityki/dyplomacji, biznesu, nauki, kultury i mediów, żeby dyskutować na dany temat dotyczący przyszłości Europy.

godzina

20. listopada 2014, 00:00 - 21. listopada 2014, 00:00

V Forum Dialogu w Genshagen "Europa przyparta do muru: współczesny kryzys i wyzwania przyszłości"

W dniach 20-21 listopada 2014 r. w Genshagen odbyło się V Forum niemiecko-francuskiego Dialogu zatytułowane problemowi pt. „Europa przyparta do muru : współczesny kryzys i wyzwania przyszłości”. Przedstawiciele ze sfery polityki, gospodarki, nauki oraz dziennikarze dyskutowali wspólnie ze 100 zaproszonymi gośćmi z Francji i Niemiec. 

Wyzwania, którym Europa musi sprostać, są liczne. Eksperci uznali jednak jednogłośnie, że problemy powstałe na zewnątrz i oddziaływujące na UE, jak np. kryzys finansowy (m. in. bezrobocie wśród młodych ludzi), który zmusza państwa członkowskie do wspólnego podejmowania decyzji, lub problemy powstałe wewnątrz (m. in. kryzys tożsamości) stają się szybko drugorzędne. Ważniejszym zadaniem do rozwiązania wydaje się być odnalezienie odpowiedniego sposobu postępowania z ogromną presją, pod jaką aktualnie znajduje się UE.

Jednym z ważniejszych haseł podczas konferecji był slogan: „Zaufanie do Europyˮ - czy to w do sposobu postępowania z kryzysem finansowym, czy z uwagi na pytanie o słuszny model polityczny dla Unii Europejskiej.

Pomysłem jednych okazał się być obowiązek wzmocnienia spójności społecznej w Europie – w tym przypadku poprzez wzmocnienie zaangażowania obywateli w projekt Europa, np. za pomocą wprowadzenia przejżystości w procesach podejmowania decyzji i racjonalizacji istniejących już struktur; rozwiązania drugich były otwarte obszary konkurencji i elastyczność administracji w wewnątrzwspólnotowych regionach przygranicznych.

Jednomyślność panowała co do tego, że dotychczasowe odpowiedzi polityki na realia, które zostały stworzone w większości przez gospodarkę, cechują się niskim stopniem kreatywności. Z drugiej strony dyskusja ukazała trudność uczestników w odłączeniu się od podstawowych kwestii: Czy konieczna jest reforma traktatu Unii Europejskiej? Czy kraje strefy euro powinni kierować się o własnym interesem własny kurs? Jaka reguła powinna zostać zastosowana w świetle problemu ekonomicznego związanego z polityką imigracyjną? Jak Europa ma zajmować się z wyznaniami polityki zagranicznej?

V Forum Dialogu w Genshagen oferowało miejsca na jeszcze więcej pytań – podczas dyskusji oznaki często powtarzanego mitu „zmęczenia z Europąˮ były niezauważalne.     

Konferencję zakończyła dyskusja z udziałem byłego francuskiego premiera François Fillon i premiera rządu kraju związkowego Saary i pełnomocnikiem RFN do spraw współpracy kulturalnej Niemiec i Francji, Annegret Kramp-Karrenbauer, na temat możliwych odpowiedzi w sprawie tendencji dezintegracyjnych Unii Europejskiej.  

O Forum Genshagen:

Konferencje Forum w Genshagen stanowią część szeroko zakrojonego procesu.

Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć z poprzednich edycji Forum z lat 2010, 2011, 2012 i 2013.

Sponsorzy i partnerzy w 2014 roku: Institut Montaigne, Auswärtiges Amt, Robert Bosch Stiftung, EDF Deutschland

Kontakt: <link record:tt_news:602>Isabelle Maras, <link record:tt_news:694 internal-link>dr Janine Ziegler