„Wzloty i nurkowanie” Cykl szkoleń dla placówek Edukacji Kulturalnej

Kierownictwo trzech wspieranych z budżetów publicznych placówek (Fundacja Genshagen, Federalna Akademia Edukacji Kulturalnej w Wolfenbüttel, Kulturkontakte Austria) postanowiło nawiązać bardziej ścisłą współpracę i zbudować długofalowe relacje. Powstanie wspólna platforma, w ramach której będzie można szukać odpowiedzi na pytania i trudności, pojawiające się tam, gdzie Edukację Kulturalną finansuje i negocjuje się przy pomocy funduszy publicznych. Następnym krokiem będzie wspólne spotkanie dotyczące zagadnień różnorodności kulturalnej.

godzina

14. maja 2014, 00:00 - 15. maja 2014, 00:00

Kierownictwo trzech wspieranych z budżetów publicznych placówek (Fundacja Genshagen, Federalna Akademia Edukacji Kulturalnej w Wolfenbüttel, Kulturkontakte Austria) postanowiło nawiązać bardziej ścisłą współpracę i zbudować długofalowe relacje. Powstanie wspólna platforma, w ramach której będzie można szukać odpowiedzi na pytania i trudności, pojawiające się tam, gdzie Edukację Kulturalną finansuje i negocjuje się przy pomocy funduszy publicznych. Następnym krokiem będzie wspólne spotkanie dotyczące zagadnień różnorodności kulturalnej.

Dalsze tematy spotkań, dotyczące wspólnych zainteresowań:

  • szanse i ryzyka dla pracy wspieranej przez państwo/politykę regionalną
  • inicjatywy długoletnich kooperacji pomiędzy szkołami a instytucjami kultury (np. agentami kultury lub osobami odpowiedzialnymi za kontakty w sferze szeroko pojętej kultury)
  • upowszechnianie kultury w szkołach, instytucjach kulturalnych, w zakresie kształcenia dorosłych

Rozmaitość zakresów działań, zadań i sposobów pracy instytucji z obszarów Edukacji Kulturalnej i upowszechniania kultury i sztuki biorących udział w projekcie będą mocną stroną tej platformy.

Partner: Pełnomocnik Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów – Departament K34, Bundesakademie für Kulturelle Bildung Wolfenbüttel, GmbH „Kulturkontakte Austria”


Ansprechpartner: <link record:tt_news:50>Christel Hartmann-Fritsch