Dyrektor

dr Martin Koopmann

Dialog Europejski -o Europie politycznie

Martin Koopmann jest dyrektorem zarządzającym Fundacji Genshagen od 2009 r. i odpowiada za obszar działalności Dialog Europejski – o Europie politycznie. Wcześniej, po pracy w Instytucie Historii Współczesnej w niemieckim MSZ, zajmował różne stanowiska w doradztwie w zakresie polityki europejskiej: najpierw jako szef programu Francja/stosunki francusko-niemieckie w Niemieckim Towarzystwie Polityki Zagranicznej (DGAP), a następnie jako koordynator ds. polityki europejskiej w Fundacji im. Konrada Adenauera. Po studiach politologicznych i romanistycznych na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie, Freie Universität Berlin (Wolnym Uniwersytecie Berlińskim) i Institut d’Etudes Politiques de Paris (Instytucie Studiów Politycznych w Paryżu), doktoryzował się w Instytucie im. Otto Suhra na Wolnym Uniwersytecie Berlińskim.