Trójstronna szkoła letnia w Genshagen

Jak wygląda przyszłość Europy? W jaki sposób Europa może skutecznie odgrywać rolę na arenie światowej? Jak podchodzimy do kwestii emigracji i imigracji? Jakie wyzwania i szanse wiążą się z obserwowanymi tendencjami rozwojowymi u europejskich sąsiadów? Tymi i innymi ważnymi pytaniami zajmie się trójstronna Szkoła Letnia w Genshagen, która każdego roku gromadzi w Pałacu Genshagen studentów uzupełniających kierunków magisterskich z Polski, Niemiec i Francji. Uczestnicy spotkania zapoznają się z podstawami podejmowanego tematu, a zdobytą podczas spotkania wiedzę wykorzystuą w praktyce w ramach różnych warsztatów. 

Także poza zajęciami dydaktycznymi uczestnicy będą mieli możliwość wzajemnego poznania się i odbycia merytorycznej wymiany. Różnorodny program uzupełnią wizyta w Berlinie u decydentów politycznych, dzień zaplanowany na wydarzenia kulturalne oraz „rozmowy przy kominku” z udziałem osób, które niedawno rozpoczęły działalność zawodową w obszarach polityki, nauki, gospodarki i społeczeństwa obywatelskiego. 

Projekt realizowany jest od kilku lat we współpracy z uczelniami partnerskimi: Sorbonne Université Paris (Francja), Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie oraz Uniwersytetem Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Zainteresowani studenci mogą ubiegać się o łącznie 24 miejsca. Zaproszenie do składania podań na bieżący rok jest zazwyczaj publikowane na stronie internetowej Fundacji Genshagen w marcu/kwietniu.

Kontakt